GF Modern Letter Logo Design with Swoosh
kapcsolathoz 2

Elérhetőségek

1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 49.

+36/70/340-5234

grimplini.ferenc@seconoff.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő adatai:

Név: Grimplini Ferenc egyéni vállalkozó

Székhely: 1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 49.

Nyilvántartási szám: 55014670 (továbbiakban: ADATKEZELŐ)

ADATKEZELŐ tevékenysége során kezel személyes adatokat. A személyes adatokra a Megbízóval való kapcsolattartás miatt van szükség. ADATKEZELŐ a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

Adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartó:

Név: Grimplini Ferenc

Cím: 1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 49.

Telefon: +36-70/340-5234

Email: grimplini.ferenc@seconoff.hu

            gf.tanacsadas@gmail.com

 

Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartások során az adatkezelés jogalapja a szerződési feltételek teljesítése, illetve a kapcsolattartás. A kapcsolattartás vonatkozásában ADATKEZELŐ az alábbi adatokat tárolja:

  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím
  • Munkáltató neve
  • Munkakör
  • Munkahelyen belüli szervezeti egység

A jogszabály szerinti érintettek (továbbiakban ÉRINTETT) a megkereséssel illetve a szolgáltatás igénybe vételével, illetve a kapcsolattartáshoz adatainak megadásával ráutaló magatartással hozzájárultak az adatkezeléshez.

 

Adatkezelés módja:

ADAKEZELŐ vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá a személyes adatokhoz. Az adatkezelés során minden esetben betartja titoktartási kötelezettségét.

ADATKEZELŐ a személyes adatokat jelszóval védett számítógépen, illetve zárható és riasztóval védett helyiségben tárolja. Az elektronikus adatok biztonsági másolata külön elzárt, külső adathordozón is tárolásra kerülnek. A felhő szolgáltató vállalta, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az ADATKEZELŐ egyéni vállalkozó, alkalmazottja nincs, így a személyes adatokhoz csak Ő férhet hozzá.

Az ÉRINTETT bármikor kérhet írásban ADATKEZELŐ-től tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adatokat tárol róla és milyen célból. ADATKEZELŐ tájékoztatást csak az ÉRINTETT megfelelő azonosítása után ad, és csak a személyes adatban érintett személy részére. A tájékoztatást ADATKEZELŐ a megkeresésétől számított 15 napon belül írásban megadja.

Adatkezelésre vonatkozó követelmények:

ADATKEZELŐ a személyes adatokkal az alábbi műveleteket végzi: adatok tárolása, módosítása, törlése. ADATKEZELŐ a műveletek során a szükséges biztonsági intézkedéseket megtette.

ADATKEZELŐ semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik személy illetve szervezet felé, kivéve az illetékes hatóságokat, amelyek kérésére, lehetőség szerint az ÉRINTETT hozzájárulásával kiadhatóak a személyes adatok, de csak kizárólag egy konkrét ügy, eljárás keretében, és csak az adott ÉRINTETT-re vonatkozóan.

ADATKEZELŐ számlázással kapcsolatban nem tárol személyes adatokat, csak céges adatokat (pl.: cégnév, adószám, székhely), kivéve a kapcsolattartók nevét és elérhetőségeit.

ADATKEZELŐ az adatokkal kapcsolatos incidens esetén a szükséges tájékoztatásokat az illetékes szervezetek illetve az ÉRINTETT-ek felé a lehető legrövidebb időn belül megteszi.

Adatkezelés időtartama:

ADATKEZELŐ kapcsolattartás céljából a szerződés megszűnését követően legfeljebb 3 évig őrzi meg a kapcsolattartók adatait.

Adatok módosítása, törlése

ADATKEZELŐ az ÉRINTETT írásos kérésére a tárolt adatokat módosítja a kérésnek megfelelően.

A személyes adatokat ADATKEZELŐ az ÉRINTETT írásos kérésére törli, kivéve ha az adatok megőrzését jogszabály írja elő. ADATKEZELŐ az adatok törlését vagy módosítását csak az ÉRINTETT azonosítása után végzi el.

ADATKEZELŐ a módosítást illetve a törlést manuálisan végzi, ezt legkésőbb 15 napon belül elvégzi. ADATKEZELŐ a törlésről írásos visszajelzést küld az ÉRINTETT részére, amennyiben azt igényli.

Sütik (cookiek) használata

ADATKEZELŐ honlapja úgynevezett sütiket („cookie”) használ (pl.: látogatottsági adatok gyűjtése céljából). A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazása tiltásra kerüljön. Részleteket a böngésző súgójában találhat. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

 

Panasz:

Panasz esetén ÉRINTETT az illetékes hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36-1-391-1400

Honlap: www.naih.hu

Egyéb információk

ADATKEZELŐ fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi előírásait egyoldalúan módosítja, természetesen az ÉRINTETTEK jogainak maximális figyelembe vételével