GF Modern Letter Logo Design with Swoosh

Szolgáltatások

Minőség - Szakmaiság - Elegancia

Tevékenységemmel a cél az objektum és a tulajdonos kockázatainak minimalizálása, a zavartalan működés fenntartása és a vállalat biztonsági színtjének az emelése.

Audit 2

Vállalati vagyonvédelmi auditálás

A vállalatok kockázatának és biztonsági szintjének méréseként az adott területen aktuálisan meglévő, funkcionáló, a védelmi rendszereket alkotó védelmi ágazatok (a vagyonvédelem, az azt érintő tűz-, munkavédelem) illetve szervesen a működést biztosító (élőerős őrzés, elektronikai és mechanikai védelem) eszközök helyzetének, működésének, szabályozottságát szükséges elemezni. Azaz megvizsgálásra kerül, hogy biztonságot a vállalat vezetése milyen formában szabályozza, az a szabályozás megfelel-e a jelenlegi jogszabályoknak, illetve a szakmai követelményeknek, majd ezek a szabályozások mennyire valósulnak meg a valóságban. A szükséges szabályozások lehetnek például Biztonsági szabályzat (Házirend), Be és kilépések szabályozása, Anyag és áruforgalmi szabályozás (Kiviteli szabályzat), Kulcskezelés szabályozása, de ide tartozhat a Térfigyelő rendszer működési szabályzat, egyáltalán az információs önrendelkezés jog és információszabadság területén alkotott törvény helyi alkalmazásának helyzete.

Ilyen összefüggésben ritkán történik elemzés, ezért egy vagyonvédelmi auditálás meghatározó jelentőségű lehet.

letöltés (5)

Vagyonvédelmi szaktevékenység elemzése

A komplex védelemben részt vállaló vagyonvédelmi szolgáltató biztonságra irányuló szakmai tevékenysége kerül elemzésre. Az élőerős őrzés a biztonsági szintet milyen formában érinti. Az elvégzett szaktevékenység szakmaisága, szabályozása, szervezése a Megbízó vagyonának védelmére alkotott elképzeléseinek való megfelelése és alkalmassága kerül megvizsgálásra.

Elemzés során megállapításra kerül, hogy a vagyonvédelmi szolgáltatásban résztvevő munkavállalók részére hogyan és milyen formában vannak meghatározva a „Megbízói” igények, azt milyen folyamatokkal alkalmazzák, tartják és tartatják be.

Egy elemzés azonban nem csak Megbízónak ad visszajelzést, hanem a szerződött vagyonvédelmi vállalkozásnak is, rámutatva azokra a hiányosságokra, amelyekre a szokásjogok rányomták a bélyeget. A tevékenységet a napi rutin szerint végrehajtó személyek sok esetben nem látják azokat az elemeket, amelyek a végrehajtásban hibásan jelennek meg, vagy netán kimaradnak. 

Az észrevételek gondos feldolgozása a szolgáltatás színvonalának emelkedését eredményezheti. 

business hand pushing risk assessment button on a touch screen interface

Vagyonvédelmi kockázat elemzés

A vagyon védelmének érdekében megalkotott folyamatok, rendszerek kerülnek elemzésre. Elsősorban az élőerős tevékenységhez rendelt elemek szabályozottsága, szakmai és törvényi megfelelősége és végrehajtása, másodsorban a terület vagyonvédelmi lefedettsége, harmad sorban a biztonságtechnikai rendszerek élőerős őrzést támogató elemei kerülnek megvizsgálásra. 

Elemzés során feltárásra kerülnek azon kockázati tényezők, amelyek a védelem érdekében megalkotott koncepcióban nem megfelelőséget mutatnak és már önmagában is csökkentheti a biztonsági szintet. 

Biztonsági menedzsmenthez


Biztonsági menedzsment

Abban bizonyára sokan egyetértenek velem, hogy a szakmaiatlan és a hozzáértés nélküli vezetés előbb utóbb károkat okozhat, nem beszélve a felesleges kiadásokról. A vállalatok többsége szervezeti szinteken megfelelő szakembereket alkalmaznak, - HR, pénzügy vagy logisztika, netán karbantartás - azonban a biztonsági menedzsment a legtöbb esetben hiányzik. Ennek a területnek a felügyeletét más egység vezetőjére delegálják, aki bízva - ha van - a vagyonvédelmi szolgáltató szakértelmében, a legtöbb esetben egyetért a javaslattal, azonban azok valós fontosságát, vagy a biztonságot érintő hiányosságokat mindaddig nem fogja felismerni, amíg erre egy szakember fel nem hívja a figyelmét, vagy netán történik olyan rendkívüli esemény, amely anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoz a vállalatnak.

A biztonság megteremtése nem csak a vagyonvédelmi szolgáltató tevékenységével lehet megfelelő, mert részükre a vállalat által megalkotott koncepciók adják az alapokat, azaz egy összesített biztonsági szabályzat határozza meg az ő tevékenységüket, illetve a társaság saját alkalmazottainak a biztonságtudatos magatartását. 

A feladatok szervezése, egyéb biztonsági folyamatok szabályozása, a vagyon védelméhez kapcsolódó szabályzatok kidolgozása, pályáztatások, kapcsolat tartások nem igényli a folyamatos jelenlétet, azonban már más szervezeti egység vezető feladatai nagymértékben bővülnek ezekkel, nem beszélve arról, hogy ezek mind igényelnék egy biztonsági szakembert a vállalati rendszerben. Ebben vállalok szerepet a vállalatánál, külsős partnerként, a biztonsági menedzser feladatokat ellátva. 

tanácsadás 1


Általános Biztonsági tanácsadás 

Azon Társaságok, akik vagy anyagi vagy szükségességi okok miatt nem igénylik, hogy akár külsős partnerként, de legyen olyan szakember, aki képviseli az érdekeit a vagyonvédelem vonatkozásában, azonban vannak esetek, elképzelések amely túlmutat a feladattal megbízott munkatársuk vélt ismereteink, azoknak lehet megoldás az eseti tanácsadási szolgáltatás. Tanácsadás formájában területbejárással, helyzeti értékeléssel, tervezési javaslatokkal, egy adott szakterület vizsgálatával, a biztonsági folyamatok megismerése után egy projektre - (szabályzatok, utasítások készítésével, oktatásával, vállalati szakmai tájékoztatókkal, szakmai pályázatok kiírásával és vállalati támogatással) - állok a partner rendelkezésére. Sok esetben egy kívülálló szakember által tapasztaltak ha csak eseti jelleggel is, de számtalan észrevétellel tudják segíteni a biztonsági feladatok felügyeletével megbízott munkatárs napi tevékenységét.